Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Kho lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên hệ, Email

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Lịch công tác tuần 4. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 4. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (lần 1) năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (lần 1) năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Hướng dẫn, mẫu đăng ký thi đua năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Hướng dẫn, mẫu đăng ký thi đua năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Kế hoạch, Hướng dẫn, biểu mẫu, Kịch bản điều hành đại hội Chi đoàn, liên chi

Kế hoạch, Hướng dẫn, biểu mẫu, Kịch bản điều hành đại hội Chi đoàn, liên chi của Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 3. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 3. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwnload về máy tính:.....
Lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Chương trình hoạt động của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống ma túy” năm học 2014-2015

Chương trình hoạt động của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống ma túy” năm học 2014-2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: .....
Lịch công tác tuần 02. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 02. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Mẫu biên bản Đại hội lớp năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Mẫu biên bản Đại hội lớp năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Quyết định và quy định về việc đánh giá kết quả học phần đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định và quy định về việc đánh giá kết quả học phần đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên” Đợt 1- Dành cho sinh viên khối 2,3 Năm học 2014-2015

Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên” Đợt 1- Dành cho sinh viên khối 2,3 Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tí.....
Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo Điểm trúng tuyển năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông báo Điểm trúng tuyển năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 01. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 01. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thời khóa biểu năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thời khóa biểu năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Bảng điểm xét tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa lớp CĐGDMN13, TCGDMN12 Văn Yên, MCC hệ VLVH

Bảng điểm xét tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa lớp CĐGDMN13, TCGDMN12 Văn Yên, Mù Căng Chải hệ VLVH. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 08 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tháng 08 năm 2014. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: .....
Lịch công tác tuần 52. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 52. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....

Lịch công tác tuần 4. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 29/8/2014)

Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (lần 1) năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 27/8/2014)

Hướng dẫn, mẫu đăng ký thi đua năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 26/8/2014)

Kế hoạch, Hướng dẫn, biểu mẫu, Kịch bản điều hành đại hội Chi đoàn, liên chi (Cập nhật: 25/8/2014)

Lịch công tác tuần 3. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 22/8/2014)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 20/8/2014)

Chương trình hoạt động của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống ma túy” năm học 2014-2015 (Cập nhật: 20/8/2014)

Lịch công tác tuần 02. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 15/8/2014)

Mẫu biên bản Đại hội lớp năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 15/8/2014)

Quyết định và quy định về việc đánh giá kết quả học phần đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp (Cập nhật: 14/8/2014)

Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên” Đợt 1- Dành cho sinh viên khối 2,3 Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 14/8/2014)

Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 9/8/2014)

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 9/8/2014)

Thông báo Điểm trúng tuyển năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 9/8/2014)

Lịch công tác tuần 01. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 8/8/2014)

Thời khóa biểu năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 6/8/2014)

Bảng điểm xét tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa lớp CĐGDMN13, TCGDMN12 Văn Yên, MCC hệ VLVH (Cập nhật: 3/8/2014)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 08 năm 2014 (Cập nhật: 3/8/2014)

Lịch công tác tuần 52. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 3/8/2014)

Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy các lớp khối 11,12,13 và TCGDMN 13A,13B năm học 2012-2014 (Cập nhật: 29/7/2014)

Bảng điểm học phần học kỳ các lớp VLVH: Cao đẳng GDMN 13, TCGDMN Văn Yên và TCGDMN Mù Căng Chải (Cập nhật: 29/7/2014)

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 29/7/2014)

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2014 của Trường CĐSP Yên Bái (Cập nhật: 28/7/2014)

Chi bộ các Khoa chuyên môn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú. (Cập nhật: 27/7/2014)

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức thăm hỏi các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ (Cập nhật: 27/7/2014)

Bảng điểm tổng hợp Học phần Học kỳ 1, lớp CĐ GDMN 13 hệ VHVL, khóa học 2013-2015 (Cập nhật: 27/7/2014)

Lịch công tác tuần 51. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 27/7/2014)

Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và TCCN hệ VHVL ngành Giáo dục Mầm non (Cập nhật: 22/7/2014)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 lớp TCGDMN Văn Yên và Mù Căng Chải (Cập nhật: 8/7/2014)

Lịch công tác tuần 48. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 5/7/2014)

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 28/6/2014)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2014 (Cập nhật: 28/6/2014)

Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối 11 và Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 24/6/2014)

Hội nghị khoa học năm học 2013-2014 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 22/6/2014)

Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2013-2014 và phương hướng NCKH năm học 2014-2015 (Cập nhật: 22/6/2014)

Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Phòng chống ma túy (Cập nhật: 20/6/2014)

Lịch công tác tuần 46. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 20/6/2014)

Thông báo về việc thanh lý tài sản năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 16/6/2014)

Lễ tổng kết chương trình học tập chương trình tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào K6 (Cập nhật: 14/6/2014)

Lịch công tác tuần 45. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 14/6/2014)