Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Kho lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên hệ, Email

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2014 của Trường CĐSP Yên Bái

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2014 của Trường CĐSP Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Chi bộ các Khoa chuyên môn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú.

Sáng ngày 25/7/2014 Chi bộ các Khoa chuyên môn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú đến từ các Khoa chuyên môn của Trường......
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức thăm hỏi các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Ngày 26/7/2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức đi thăm hỏi các gia đình cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường có thân nhân là thương binh, bệnh binh, liệt sỹ......
Bảng điểm tổng hợp Học phần Học kỳ 1, lớp CĐ GDMN 13 hệ VHVL, khóa học 2013-2015

Bảng điểm tổng hợp Học phần Học kỳ 1, lớp CĐ GDMN 13 hệ VHVL, khóa học 2013-2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 51. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 51. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và TCCN hệ VHVL ngành Giáo dục Mầm non

Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và TCCN hệ VHVL ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 lớp TCGDMN Văn Yên và Mù Căng Chải

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 lớp TCGDMN Văn Yên và Mù Căng Chải. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 48. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 48. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 47. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tháng 07 năm 2014. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối 11 và Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014

Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối 11 và Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014. Click vào đường link dưới đây để Download về máy tính hoặc xem chi tiết:.....
Hội nghị khoa học năm học 2013-2014 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Sáng 20/6/2013 Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Khoa học năm học 2013-2014......
Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2013-2014 và phương hướng NCKH năm học 2014-2015

Báo cáo Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 và phương hướng nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về m.....
Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Phòng chống ma túy

Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Phòng chống ma túy Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 46. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 46. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo về việc thanh lý tài sản năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông báo về việc thanh lý tài sản năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lễ tổng kết chương trình học tập chương trình tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào K6

Sáng ngày 13/06/2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức Lễ tổng kết chương trình học tập chương trình tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào K6......
Lịch công tác tuần 45. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 45. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 44. Năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 44. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2014 của Trường CĐSP Yên Bái (Cập nhật: 28/7/2014)

Chi bộ các Khoa chuyên môn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú. (Cập nhật: 27/7/2014)

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức thăm hỏi các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ (Cập nhật: 27/7/2014)

Bảng điểm tổng hợp Học phần Học kỳ 1, lớp CĐ GDMN 13 hệ VHVL, khóa học 2013-2015 (Cập nhật: 27/7/2014)

Lịch công tác tuần 51. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 27/7/2014)

Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và TCCN hệ VHVL ngành Giáo dục Mầm non (Cập nhật: 22/7/2014)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 lớp TCGDMN Văn Yên và Mù Căng Chải (Cập nhật: 8/7/2014)

Lịch công tác tuần 48. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 5/7/2014)

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 28/6/2014)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2014 (Cập nhật: 28/6/2014)

Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối 11 và Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 24/6/2014)

Hội nghị khoa học năm học 2013-2014 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 22/6/2014)

Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2013-2014 và phương hướng NCKH năm học 2014-2015 (Cập nhật: 22/6/2014)

Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Phòng chống ma túy (Cập nhật: 20/6/2014)

Lịch công tác tuần 46. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 20/6/2014)

Thông báo về việc thanh lý tài sản năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 16/6/2014)

Lễ tổng kết chương trình học tập chương trình tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào K6 (Cập nhật: 14/6/2014)

Lịch công tác tuần 45. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 14/6/2014)

Lịch công tác tuần 44. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 6/6/2014)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2014 (Cập nhật: 6/6/2014)

Lịch thi học phần các lớp TC GDMN học kỳ 2, lần 1, năm học 2013-2014 (Cập nhật: 4/6/2014)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2014 (Cập nhật: 31/5/2014)

Lịch công tác tuần 43. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 30/5/2014)

Mẫu phiếu báo giảng các lớp vừa làm vừa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 30/5/2014)

Lịch công tác hè 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 26/5/2014)

Đối thoại với sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 26/5/2014)

Quyết định thi tốt nghiệp, danh sách phòng thi, hiệu lệnh trống và quy chế thi tốt nghiệp năm 2014 (Cập nhật: 24/5/2014)

Lịch công tác tuần 42. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 23/5/2014)

Lịch thi tốt nghiệp năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 23/5/2014)

Lịch công tác tuần 41. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 17/5/2014)

Quyết định về việc tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2014 (Cập nhật: 14/5/2014)

Thời khóa biểu hè 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 13/5/2014)

Hồ sơ, biểu mẫu đánh giá Kết quả rèn luyện các lớp học kỳ 2, cả năm, toàn khóa. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 12/5/2014)

Lịch công tác tuần 40. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 11/5/2014)

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại CB, GV, NV kèm theo mẫu đánh giá (Cập nhật: 11/5/2014)

Hội thi sinh viên với an toàn giao thông tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 9/5/2014)

Công văn về việc phòng chống dịch bệnh của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 9/5/2014)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/4/2014 (Cập nhật: 29/4/2014)

Lịch công tác tuần 39. Năm học 2013-2014 (Cập nhật: 29/4/2014)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 05 năm 2014 (Cập nhật: 29/4/2014)