Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Kho lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên hệ, Email

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày ngày 20 tháng 11 năm 2014. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 46. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 46. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2015 tại tỉnh Yên Bái

Tối ngày 14/6/2015. Tại hội trường nhà khách Thanh niên tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức “Lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu” năm 2015, nhằm.....
Gặp mặt các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Toán, Lý, KTCN khóa 1988 - 1991

Ngày 14 tháng 06 năm 2015, các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Toán, Lý, KTCN (lớp CĐSP chính quy đầu tiên) khóa 1988 - 1991 của Trường CĐSP Yên Bái đã tổ chức gặp mặt sau 24 năm ra trường......
Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 45. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 45. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lễ Tổng kết lớp Tiếng Việt 14 năm học 2014-2015 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Sáng nay, ngày 12/6/2015, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức Lễ Tổng kết lớp Tiếng Việt 14 năm học 2014-2015......
Bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy khóa 12 và hệ Trung cấp GDMN hệ Chính quy khóa 13

Bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy khóa 2012-2015 và hệ Trung cấp GDMN hệ Chính quy khóa 2013-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy .....
Quyết định công nhận giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2014 - 2015

Quyết định công nhận giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Mẫu phiếu báo giảng hè 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Mẫu phiếu báo giảng hè 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông tư liên tịch về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông tư liên tịch về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng hệ VLVH ngành GDTH, GDMN năm 2015

Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng hệ VLVH ngành GDTH, GDMN năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết:.....
Lịch công tác tuần 44. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 44. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tháng 06 năm 2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch thi lần 2 và thi tích lũy của khóa 2012-2015, học kỳ 2-Năm học 2014-2015

Lịch thi lần 2 và thi tích lũy của khóa 2012-2015, học kỳ 2-Năm học 2014-2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Danh sách Email cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách Email cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Yên Bái tổ chức Hội thi An toàn Giao thông năm 2015

Tối ngày 26/5/2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Yên Bái đã tổ chức Hội thi An toàn Giao thông năm 2015. .....

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 26/6/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015 (Cập nhật: 23/6/2015)

Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế của Thủ tướng Chính phủ (Cập nhật: 19/6/2015)

Lịch công tác tuần 46. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 19/6/2015)

Lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2015 tại tỉnh Yên Bái (Cập nhật: 17/6/2015)

Gặp mặt các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Toán, Lý, KTCN khóa 1988 - 1991 (Cập nhật: 16/6/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2015 (Cập nhật: 15/6/2015)

Lịch công tác tuần 45. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 12/6/2015)

Lễ Tổng kết lớp Tiếng Việt 14 năm học 2014-2015 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 12/6/2015)

Bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy khóa 12 và hệ Trung cấp GDMN hệ Chính quy khóa 13 (Cập nhật: 12/6/2015)

Quyết định công nhận giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2014 - 2015 (Cập nhật: 9/6/2015)

Mẫu phiếu báo giảng hè 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 8/6/2015)

Thông tư liên tịch về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo (Cập nhật: 8/6/2015)

Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng hệ VLVH ngành GDTH, GDMN năm 2015 (Cập nhật: 7/6/2015)

Lịch công tác tuần 44. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 5/6/2015)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2015 (Cập nhật: 5/6/2015)

Lịch thi lần 2 và thi tích lũy của khóa 2012-2015, học kỳ 2-Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 5/6/2015)

Danh sách Email cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 4/6/2015)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Yên Bái tổ chức Hội thi An toàn Giao thông năm 2015 (Cập nhật: 2/6/2015)

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 2/6/2015)

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (Cập nhật: 31/5/2015)

Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Cập nhật: 31/5/2015)

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo (Cập nhật: 31/5/2015)

Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đổi mới Giáo dục Đào tạo (Cập nhật: 31/5/2015)

Lịch công tác tuần 43. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 29/5/2015)

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức đi thăm và tặng sách cho trường Tiểu học xã Vũ Linh (Cập nhật: 26/5/2015)

Quyết định, danh sách Hội đồng coi thi và Danh sách phòng thi tốt nghiệp 2015 (Cập nhật: 26/5/2015)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính qui khoá 2012 - 2015 và trung cấp Mầm non khoá 2013-2015 (Cập nhật: 25/5/2015)

Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V, năm 2015 (Cập nhật: 25/5/2015)

Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2015 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 25/5/2015)

Lịch công tác hè 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 24/5/2015)

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 22/5/2015)

Lịch công tác tuần 42. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 22/5/2015)

Quyết định ban hành và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 19/5/2015)

Hướng dẫn công tác thi đua năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 18/5/2015)

Thông báo về hòm thư mới của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 18/5/2015)

Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lựu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 (Cập nhật: 18/5/2015)

Lịch công tác tuần 41. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 15/5/2015)

Thông báo về việc chuyển đổi hòm thư @cdspyb.edu.vn sang hòm thư @gmail.com (Cập nhật: 15/5/2015)

Lịch thi học phần học kỳ II, các lớp khối 14. Năm học 2014 - 2015. (Cập nhật: 12/5/2015)