Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Kho lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên hệ, Email

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Lịch công tác tuần 04. Năm học 2015-2016

Lịch công tác tuần 04. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch lãnh đạo Trường tháng 09 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tháng 09 năm 2015. Xem chi tiết hoặc download về máy tính:.....
Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/08/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/08/2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Trường Cao đẳng Sư Phạm Yên Bái công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo điểm chuẩn dự kiến vào các ngành Cao đẳng chính quy năm 2015

Thông báo điểm chuẩn dự kiến vào các ngành Cao đẳng chính quy năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 03. Năm học 2015-2016

Lịch công tác tuần 03. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Bảng điểm xét lên lớp Khối 13, 14. Năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng điểm xét lên lớp Khối 13, 14. Năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Quyết định 166 /QĐ-CĐSP về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

Quyết định 166 /QĐ-CĐSP về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Bảng điểm thi Tốt nghiệp khóa 2014-2015, hệ Vừa làm Vừa học

Bảng điểm thi Tốt nghiệp, hệ VLVH khóa 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Bảng điểm thi tốt nghiệp lần 2, khóa học 2012-2015 hệ Chính quy

Bảng điểm thi tốt nghiệp lần 2, khóa học 2012-2015 hệ Chính quy của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 02. Năm học 2015-2016

Lịch công tác tuần 02. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư 03 /2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Đại học Công lập

Thông tư 36/2014/TTLT- BGDĐT-BNV về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Đại học Công lập. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 01. Năm học 2015-2016

Lịch công tác tuần 01. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng Chính quy đợt 1 vào Trường CĐSP Yên Bái

Danh sách thí sinh đã đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng Chính quy đợt 1, theo nguyện vọng 1 vào Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Chúng tôi sẽ Update thường xuyên theo đường link dưới đây. Click .....
Bảng tổng hợp điểm học phần hệ VLVH khóa 2014-2015 (học kỳ 1, 2)

Bảng tổng hợp điểm học phần hệ VLVH khóa 2014-2015 (học kỳ 1, 2). Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết:.....

Lịch công tác tuần 04. Năm học 2015-2016 (Cập nhật: 28/8/2015)

Lịch lãnh đạo Trường tháng 09 năm 2015 (Cập nhật: 28/8/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/08/2015 (Cập nhật: 25/8/2015)

Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 25/8/2015)

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 25/8/2015)

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 25/8/2015)

Thông báo điểm chuẩn dự kiến vào các ngành Cao đẳng chính quy năm 2015 (Cập nhật: 21/8/2015)

Lịch công tác tuần 03. Năm học 2015-2016 (Cập nhật: 21/8/2015)

Kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 20/8/2015)

Bảng điểm xét lên lớp Khối 13, 14. Năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 20/8/2015)

Quyết định 166 /QĐ-CĐSP về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (Cập nhật: 19/8/2015)

Bảng điểm thi Tốt nghiệp khóa 2014-2015, hệ Vừa làm Vừa học (Cập nhật: 15/8/2015)

Bảng điểm thi tốt nghiệp lần 2, khóa học 2012-2015 hệ Chính quy (Cập nhật: 14/8/2015)

Lịch công tác tuần 02. Năm học 2015-2016 (Cập nhật: 14/8/2015)

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Cập nhật: 7/8/2015)

Thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Đại học Công lập (Cập nhật: 7/8/2015)

Lịch công tác tuần 01. Năm học 2015-2016 (Cập nhật: 7/8/2015)

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng Chính quy đợt 1 vào Trường CĐSP Yên Bái (Cập nhật: 7/8/2015)

Bảng tổng hợp điểm học phần hệ VLVH khóa 2014-2015 (học kỳ 1, 2) (Cập nhật: 6/8/2015)

Báo cáo rà soát tổng hợp năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 6/8/2015)

Thời khóa biểu năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 4/8/2015)

Lịch công tác tuần 52. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 31/7/2015)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 08 năm 2015 (Cập nhật: 31/7/2015)

Quy định Về việc đền bù thiết bị, dụng cụ, sách, tài liệu của Trung tâm Thông tin, Thư viện, Thí nghiệm (Cập nhật: 30/7/2015)

Dự thảo chương trình Giáo dục Phổ thông và Hỏi đáp về Chương trình Giáo dục Phổ thông (tổng thể) (Cập nhật: 29/7/2015)

Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định thực hiện Luật Giáo dục Nghề nghiệp (Cập nhật: 29/7/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/07/2015 (Cập nhật: 28/7/2015)

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2015 (Cập nhật: 27/7/2015)

Gặp mặt các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Văn-Sử B khóa 1995-1998 (Cập nhật: 27/7/2015)

Lịch công tác tuần 51. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 24/7/2015)

Thông báo đăng kí xét tuyển vào các ngành học năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 23/7/2015)

Thông báo về việc bổ sung tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển cao đẳng hệ chính quy, năm 2015 (Cập nhật: 23/7/2015)

Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy học kỳ 2, khối 12, 13 năm học 2014-2015 (Cập nhật: 23/7/2015)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng VLVH khóa 2014-2015 và Cao đẳng Chính quy 2012-2015 (lần 2) (Cập nhật: 23/7/2015)

Lịch công tác tuần 50. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 17/7/2015)

Phân công nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 (Cập nhật: 10/7/2015)

Lịch công tác tuần 49. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 10/7/2015)

Thông báo về việc thực hiện Nghị định 108/2014/ NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế năm 2015 (Cập nhật: 7/7/2015)

Lịch công tác tuần 48. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 3/7/2015)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2015 (Cập nhật: 3/7/2015)