Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Kho lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên hệ, Email

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Quy định Về việc đền bù thiết bị, dụng cụ, sách, tài liệu của Trung tâm Thông tin, Thư viện, Thí nghiệm

Quy định Về việc đền bù thiết bị, dụng cụ, sách, tài liệu của Trung tâm Thông tin, Thư viện, Thí nghiệm. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Dự thảo chương trình Giáo dục Phổ thông và Hỏi đáp về Chương trình Giáo dục Phổ thông (tổng thể)

Dự thảo chương trình Giáo dục Phổ thông và Hỏi đáp về Chương trình Giáo dục Phổ thông (tổng thể). Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định thực hiện Luật Giáo dục Nghề nghiệp

Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định thực hiện Luật Giáo dục Nghề nghiệp. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/07/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/07/2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2015

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Gặp mặt các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Văn-Sử B khóa 1995-1998

Trong hai ngày 18, 19/7/2015, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường CĐSP Yên Bái, sự ủng hộ của các thầy cô giáo và sự đồng thuận của các cựu sinh viên, Lớp Văn- Sử B- niên khóa 1995- 19.....
Lịch công tác tuần 51. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 51. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo đăng kí xét tuyển vào các ngành học năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông báo đăng kí xét tuyển vào các ngành học năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo về việc bổ sung tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển cao đẳng hệ chính quy, năm 2015

Thông báo về việc bổ sung tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển cao đẳng hệ chính quy, năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy học kỳ 2, khối 12, 13 năm học 2014-2015

Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy học kỳ 2, khối 12, 13 năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng VLVH khóa 2014-2015 và Cao đẳng Chính quy 2012-2015 (lần 2)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng VLVH khóa 2014-2015 và Cao đẳng Chính quy 2012-2015 (lần 2). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 50. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 50. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Phân công nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016

Phân công nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 49. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 49. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Thông báo về việc thực hiện Nghị định 108/2014/ NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế năm 2015

Thông báo về việc thực hiện Nghị định 108/2014/ NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 48. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 48. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tháng 07 năm 2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Lịch công tác tuần 47. Năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....
Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:.....

Quy định Về việc đền bù thiết bị, dụng cụ, sách, tài liệu của Trung tâm Thông tin, Thư viện, Thí nghiệm (Cập nhật: 30/7/2015)

Dự thảo chương trình Giáo dục Phổ thông và Hỏi đáp về Chương trình Giáo dục Phổ thông (tổng thể) (Cập nhật: 29/7/2015)

Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định thực hiện Luật Giáo dục Nghề nghiệp (Cập nhật: 29/7/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/07/2015 (Cập nhật: 28/7/2015)

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2015 (Cập nhật: 27/7/2015)

Gặp mặt các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Văn-Sử B khóa 1995-1998 (Cập nhật: 27/7/2015)

Lịch công tác tuần 51. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 24/7/2015)

Thông báo đăng kí xét tuyển vào các ngành học năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 23/7/2015)

Thông báo về việc bổ sung tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển cao đẳng hệ chính quy, năm 2015 (Cập nhật: 23/7/2015)

Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy học kỳ 2, khối 12, 13 năm học 2014-2015 (Cập nhật: 23/7/2015)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng VLVH khóa 2014-2015 và Cao đẳng Chính quy 2012-2015 (lần 2) (Cập nhật: 23/7/2015)

Lịch công tác tuần 50. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 17/7/2015)

Phân công nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 (Cập nhật: 10/7/2015)

Lịch công tác tuần 49. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 10/7/2015)

Thông báo về việc thực hiện Nghị định 108/2014/ NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế năm 2015 (Cập nhật: 7/7/2015)

Lịch công tác tuần 48. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 3/7/2015)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2015 (Cập nhật: 3/7/2015)

Lịch công tác tuần 47. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 26/6/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015 (Cập nhật: 23/6/2015)

Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế của Thủ tướng Chính phủ (Cập nhật: 19/6/2015)

Lịch công tác tuần 46. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 19/6/2015)

Lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2015 tại tỉnh Yên Bái (Cập nhật: 17/6/2015)

Gặp mặt các cựu sinh viên lớp Cao đẳng Toán, Lý, KTCN khóa 1988 - 1991 (Cập nhật: 16/6/2015)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2015 (Cập nhật: 15/6/2015)

Lịch công tác tuần 45. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 12/6/2015)

Lễ Tổng kết lớp Tiếng Việt 14 năm học 2014-2015 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 12/6/2015)

Bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy khóa 12 và hệ Trung cấp GDMN hệ Chính quy khóa 13 (Cập nhật: 12/6/2015)

Quyết định công nhận giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2014 - 2015 (Cập nhật: 9/6/2015)

Mẫu phiếu báo giảng hè 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 8/6/2015)

Thông tư liên tịch về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo (Cập nhật: 8/6/2015)

Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng hệ VLVH ngành GDTH, GDMN năm 2015 (Cập nhật: 7/6/2015)

Lịch công tác tuần 44. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 5/6/2015)

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2015 (Cập nhật: 5/6/2015)

Lịch thi lần 2 và thi tích lũy của khóa 2012-2015, học kỳ 2-Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 5/6/2015)

Danh sách Email cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Cập nhật: 4/6/2015)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Yên Bái tổ chức Hội thi An toàn Giao thông năm 2015 (Cập nhật: 2/6/2015)

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Năm học 2014-2015 (Cập nhật: 2/6/2015)

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (Cập nhật: 31/5/2015)

Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Cập nhật: 31/5/2015)

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo (Cập nhật: 31/5/2015)